พระคงกรุเก่าเนื้อแดง(ด้านหน้า)

พระคงกรุเก่าเนื้อแดง(ด้านหน้า)

พระคงกรุเก่าเนื้อแดง(ด้านข้าง)

พระคงกรุเก่าเนื้อแดง(ด้านข้าง)