พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่(ข้างรัศมีประภามณฑล) (ด้านหน้า)

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่(ข้างรัศมีประภามณฑล) (ด้านหน้า)

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่(ข้างรัศมีประภามณฑล) (ด้านหลัง)

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่(ข้างรัศมีประภามณฑล) (ด้านหลัง)

พระโชว์