พระสมเด็จนางพญาวัดระฆังโฆสิตาราม (ด้านหน้า)

พระสมเด็จนางพญาวัดระฆังโฆสิตาราม (ด้านหน้า)

พระสมเด็จนางพญาวัดระฆังโฆสิตาราม (ด้านหลัง)

พระสมเด็จนางพญาวัดระฆังโฆสิตาราม (ด้านหลัง)