พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดปี05พิมพ์หัวมน (ด้านหน้า)

พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดปี05พิมพ์หัวมน (ด้านหลัง)

พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดปี05พิมพ์หัวมน (ด้านหลัง)