พระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม (ด้านหน้า)

พระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม (ด้านหน้า)

พระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม (ด้านข้าง)

พระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม (ด้านข้าง)

พระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม (ด้านท้าย)

พระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม (ด้านท้าย)