พระหูยานลพบุรีเนื้อแร่พลวงพิมพ์ใหญ่ (ด้านหน้า)

พระหูยานลพบุรีเนื้อชินเงินผสมแร่พลวงพิมพ์ใหญ่ (ด้านหน้า)

พระหูยานลพบุรีเนื้อแร่พลวงพิมพ์ใหญ่ (ด้านหลัง)

พระหูยานลพบุรีเนื้อชินเงินผสมแร่พลวงพิมพ์ใหญ่ (ด้านหลัง)