สมเด็จวัดระฆังทรงเจดีย์พิมพ์กลาง ขอบกระด้ง (ด้านหน้า)

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์ ขอบกระด้ง (ด้านหน้า)

 

สมเด็จวัดระฆังทรงเจดีย์พิมพ์กลาง ขอบกระด้ง (ด้านหลัง)

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์ ขอบกระด้ง (ด้านหลัง)

โทรสอบถามราคา : 085-066-5325(คุณแอร์)