สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ (ด้านหน้า)

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ (ด้านหน้า)

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ (ด้านหน้า)

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ (ด้านหลัง)

 

พระโชว์