สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ขอบกระด้ง (ด้านหน้า)

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ขอบกระด้ง ยุคต้น (ด้านหน้า)

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ขอบกระด้ง (ด้านบน)

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ขอบกระด้ง ยุคต้น (ด้านข้าง)

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ขอบกระด้ง (ด้านหลัง)

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ขอบกระด้ง ยุคต้น (ด้านหลัง)

 

 

พระโชว์