สมเด็จ บางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุงเก่า(ด้านหน้า)

สมเด็จ บางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุเก่า(ด้านหน้า)

สมเด็จ บางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุงเก่า(ด้านหลัง)

สมเด็จ บางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุเก่า(ด้านหลัง)

สมเด็จ บางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุงเก่า(ด้านข้าง)

สมเด็จ บางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุเก่า(ด้านข้าง)