หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่2497เนื้อแก่ว่านสีเทา (ด้านหน้า)

หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่2497เนื้อแก่ว่านสีเทา (ด้านหน้า)

หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่2497เนื้อแก่ว่านสีเทา (ด้านหลัง)

หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่2497เนื้อแก่ว่านสีเทา (ด้านหลัง)